MakaLeLer

islami sohbet Yeri

Sohbetin en güzel Adresi Sohbetroj Chat detayı kuşkusuz hoşgörü dür değil mi arkadaşlar geçen gün duyuyorum görüyorum ve izliyorum diyor ki bir arkadaş aramıza yeni gelen birine yahu ben seni birisi ile karıştırıp tersledim bundan dolayı senden özür diliyorum diyor. Akabinde o kendini çok bilmiş bayan kardeşimiz diyor ki  bence sen git diğer insanları kandır beni değil 🙂 bu nedir sizce? Tabi ki hoşgörünün sıfır olmasıdır hiç kayda değer sevgi kalmamasıdır bakın güzel dostlar  bizler hayata doğru ve yanlışlarımız ile alın yazımız ile gönderildik  her zaman söylediğim gibi resulün hz vahşi yi affettiği dünyada küslükler olmasın . Aynı zamanda bir ortamda iseniz olaki birisi yanlış bir cümle kuruyor ise dini sohbet te dahi onu keskin bir dille uyarmak yerine bütün benliğimizdeki hoşgörümüz ile karşılayalım olurmu… Benden ilk denemem de bu kadar değerli vaktinizi ayırıp takip ettiğiniz için teşekkür ederim hoşgörülü gönülden sohbetler dilerim. Saygılarımla

Kalb, içinde bulunduğu vasatın rengine, şekline ve âhengine bürünür. Ancak, bu hâl kalbde belli tesirlerin kök salıp yerleşmesindeki başlangıç hâlidir. Sonradan oluşan müsbet veyâ menfî tesirler, evvelkilere benzerlik veyâ zıdlık sebebiyle müsbet de olabilirler, menfî de. Lâkin kalb, başlangıçta iyi tesirlerle yoğrulup belli bir kıvâma getirilmedikçe büyük bir tehlikeye mâruzdur.

 

Zîrâ bütün tesirler karşısında kalbde mevcûd olan muhabbet, onun tesiri altında kalıcı; nefret ise bu tesirleri reddedici bir rol oynar. İşte bu sebepledir ki insanın mânen yükselip alçalmasında, muhabbet ve husûmetin yerinde kullanılması pek mühim bir müessirdir.

Gerçekten muhabbeti lâyıkına, husûmeti de müstehakkına yöneltebilmek, sahibini âbâd ederken, aksine muhabbeti lâyık olmayanına, husûmeti de müstehak olmayana yöneltmek, bunu yapanı bu yönelişlerdeki şiddet nisbetinde bedbaht kılar.

Bu hakîkat göz önünde tutulduğunda, mânevî terakkî için Allâh’ın sâlih kullarıyla berâber olup onların tesir dâiresi içinde yaşamanın lüzûm ve ehemmiyeti net bir şekilde ortaya çıkar. Ancak bu takdîrde de istifâde, muhâtaba duyulan muhabbet nisbetinde gerçekleşir. Yoksa kuru kuruya bir berâberlik -az çok bir fâide sağlasa da- istenen netîceyi hâsıl etmez.

“SANKİ BAŞIMIZIN ÜZERİNDE BİR KUŞ VAR…”

Ayrıca “sahâbî” ve “sohbet” kelimelerinin aynı kökten geliyor olması da câlib-i dikkattir. Ashâb-ı kirâm, Allâh Rasûlü -sallâllâhü aleyhi ve sellem-’e duydukları muhabbet, hürmet ve edeb hissiyâtı içinde mânevî sohbet ve terbiyeden murâd edilen istifâdenin en müşahhas ve mükemmel bir nümûnesi oldular. Ancak nâil oldukları bu istifâdenin âdetâ şartını ifâde eder mâhiyette de Rasûlullâh’ın sohbetinde büründükleri huzur ve edeb hâlini:

“–Sanki başımızın üzerinde bir kuş var. Kıpırdasak uçacak zannederdik.” şeklinde ifâde ederlerdi.

Ashâb-ı Kirâmın, mâzileri itibâriyle çorak topraklara benzeyen gönül âlemleri, Allâh Rasûlü -sallâllâhü aleyhi ve sellem-’in sohbet meclisindeki mânevî iklimin rahmet ve bereket sağanaklarıyla yoğruldu. Bu sâyede vaktiyle üstüne toprak basılmış eşsiz fazîlet ve mânâ tohumları neşv ü nemâ buldu. Sadırdan sadıra in’ikâs eden muhabbet ve rûhâniyet alışverişiyle yıldız şahsiyetler inkişâf etti. Câhiliyye devrinin merhametsiz, vicdansız, kız çocuklarını diri diri gömecek kadar katı, hak ve hukûk tanımaz insanı eridi, kayboldu. Aynı silüet içinde fakat bu defâ gözü gönlü yaş dolu, diğergâm, ince, rakîk, hassas bir insan hüviyeti teşekkül etti.

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?
Mobil Sohbet

Sizde mobil sohbet uygulamamızı indirip, her yerden anında sohbete bağlanabilirsiniz.

Play Store Üzerinden App Store Üzerinden